Om föreläsarna

Sarah Watz

Sarah har arbetat med sälj och digital marknadskommunikation sedan mitten av 90-talet. Hon arbetade under en period på reklambyråsidan i New York och fick bra insikter av den traditionella byråvärden. Och som marknadschef och IT-ansvarig för en internationell organisation ansvarade Sarah för upphandlingar av reklam-, media- och IT-tjänster. Hon förstår vikten av att ha en god förståelse för tjänster som man ska beställa från en byrå eller delegera till medarbetare i sin egen organisation.  

Redan 1999 skapade Sarah, tillsammans med de då mest anlitade digitala byråerna, en av Sveriges första nischade utbildningar för IT-strateger. Utbildningen hade fokus på att de studerande skulle bli duktiga strateger och få bra kunskaper i att vara kunniga kravställare & upphandlare av både IT- och marknadstjänster, eftersom det redan då var starkt sammankopplade.

De senaste 5 åren har Sarah deltagit i ledningsgrupper för digitala strateger, UX-experter och webbutvecklare hos tre olika YH-utbildare i Stockholm för att påverka kursinnehållet så att den nya generationen får rätt kunskaper för de krav arbetsmarknaden har.

Under 2012-2017 har Sarah varit styrelsemedlem (de senste 3 åren styrelseordförande) för Open Source Matters Inc. (Joomla), en av världens mest använda webbpubliceringsverktyg. Sarah tagit sig an utmaningen att ta fram ett globalt certifieringsprogram för Joomla administratörer som lanserades under 2016. 

Sarah är en uppskattad internationellt anlitad föreläsare. De senaste åren har hon varit Keynote Speaker på webbevent i Ryssland, Indien, Malaysia, Tyskland, Nederländerna, Polen, Italien, Kenya, Belgien, Israel, Mexiko, USA mm.

Hon är en inspirerande pedagog och drivs av att lära ut till andra de kunskaper och erfarenheter som vi teamet på Pixpro skaffar oss i det praktiska dagliga arbetet som vi gör för våra kunder.

 

Marianna Lamén

Marianna Lamén är utbildad Digital Strateg på Pixpro och har en bakgrund i sälj och servicebranschen. Hon har en gedigen erfarenhet av att driva detaljhandel, leda personal, effektivisera och att arbeta mot högt satta mål. Under åren har hon gått många sälj och ledarskapsutbildningar och visat goda resultat i de företag och organisationer hon arbetat i. Hon har vunnit många interna säljtävlingar och även varit handledare åt personal och utbildat inom sälj och service. Hon är en duktig pedagog som uppskattats av sina elever.

Marianna är utbildad inom kommersiell radiomedia och arbetade på radiostation i England med produktion på nyhetsredaktion. Materialet som producerades var mestadels reportage och nyheter. Hon är en duktig skribent som lyckas förmedla rätt känsla och tonalitet i olika sammanhang och för olika målgrupper. Hon har även en behaglig berättarröst och har hörts i olika reklamklipp och jinglar i svensk reklamradio.

Under flera år arbetade hon som butikschef i Stockholm. Under en expansiv fas ingick hon i teamet som startade upp nya butiker och bidrog både med utbildning av personal och butikschefer, men också med visual merchandising och koncept. Detta gör att hon har en god förståelse för affärsnytta, kundresor och vikten av att kommunicera på rätt sätt för att ta kunden från intresserad, genom valideringsfasen till att fatta köpbeslut.

Marianna har under det senaste året arbetat på Pixpro, där hon bland annat varit med att skapa framgångsrika kampanjer och arbetat med marknadsföring i olika projekt både åt kund men också för Pixpros egna produkter och tjänster. Marianna är mycket tack vare sin nyfikenhet duktig på att fånga upp nya trender, lära sig nya angreppssätt, och att omvandla kunskap från teori till praktik. Hon är hungrig på att lära och vidareutvecklar sig kontinuerligt inom digital marknadsföring genom online utbildningar och använder de nyvunna kunskaperna i det dagliga arbetet på Pixpro.