33 750 kr (27 000 kr exklusive moms)

Pixpro får kontakta mig via e-post eller per telefon. Pixpro får behandla mina uppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

Ett konto finns redan med denna e-postadress. Är det här du?

Logga in
Fvy5dwgdswoq0hftlcnf kajabi headers 2

Pixpro Klippkort 20 klipp

Pixpro Klippkort kan användas för att anlita oss för:

Användarfrågor

Få hjälp med användarfrågor som du har om Infusionsoft, Kajabi eller relaterade system & tjänster.

Implementation

Få hjälp med implementation så som att sätta upp automatiserade flöden, löpande hantering av e-post utskick, skapa landningssidor, importera kontaktlistor, konfigurera integrationer med 3e parts tjänster så som SMS, onsite-retargeting, Facebook-annonsering, sätta upp onlineutbildningar, statistikrapporter, databashantering, skriva bloggar, ta fram whitepaper, m.m.

Strategier

Få hjälp av våra strateger att ta fram t.ex. strategier för automatiserade flöden, taggstrategier, konverteringsstrategier, online utbildningsstrategier, kampanjstrategier, optimeringsstrategier, Facebook retargeting strategier, SEO strategier, onsite-retargeting strategier, marknads- och försäljningsstrategier, KPIer, göra besökaranalys, avatarer, redaktionsplaner för content marketing, sociala medie strategier m.m.

Kommunikation och återrapportering

Du kommer att få en uppskattning på hur många klipp det aktuella uppdraget kommer att förbruka. Efter att arbetet är utfört får du en återrapportering och status för hur många klipp som är kvar att använda. Allt kring ditt uppdrag samlas i vårt webbbaserade supportsystem så att du får återkoppling.

Klippkortet aktiveras vid köp och är giltigt i ett år från inköpsdatum.