Affärsutveckling, strategier & implementation

Affärsutveckling & Strategi

Få hjälp av våra strateger att ta fram t.ex. strategier för automatiserade flöden, taggstrategier, trafik strategier, konverteringsstrategier, kampanjstrategier, optimeringsstrategier, Facebook retargeting strategier, Facebook Messenger strategier, SEO strategier, onsite-retargeting strategier, marknads- och försäljningsstrategier, KPIer, besökaranalyser, framtagning av avatarer, redaktionsplaner för content marketing, sociala medie strategier m.m.

Implementation

Få hjälp med implementation så som att sätta upp automatiserade flöden eller anpassa befintliga, löpande hantering av e-post utskick, skapa landningssidor, importera kontaktlistor, konfigurera integrationer med 3e parts tjänster så som SMS, onsite-retargeting, webbinarier, bokningstjänster, Facebook Messenger flöden & integrationer, Facebook-annonsering, statistiktjänster, databashantering, etc

Kommunikation & återrapportering

Du kommer att få en uppskattning på hur många klipp det aktuella uppdraget kommer att förbruka. Efter att arbetet är utfört får du en återrapportering och status för hur många klipp som är kvar att använda. Allt kring ditt uppdrag samlas i vårt webbbaserade system så att du får återkoppling.

 

 

 

Vill du veta mer? Boka ett eMöte!

Boka in ett eMöte med oss där vi tillsammans kan ta reda på om våra tjänster är rätt för dig och din business.

Enskild rådgivning

Vi erbjuder enskild rådgivning i affärsutveckling och strategi där vi enbart fokuserar på dig och din business. Det är ett bra komplement till våra rådgivningar i grupp.

Debiteras: 2 klipp per påbörjad timme.

Vi gör tillsammans

Vill du utföra tillsammans med oss? Eller vill du att vi tillsammans kvalitetssäkrar något du själv gjort? Du är med och påverkar i realtid samt lär dig för framtiden. 

Debiteras: 2 klipp per påbörjad timme.

Vi utför åt dig

När du inte har tid, kompetensen eller lusten att implementera kan vi göra det åt dig. Vi kan också felsöka eller kvalitetssäkra åt dig. Du sparar tid eftersom du gör annat som är viktigare att du lägger fokus på. 

Debiteras: 1 klipp per påbörjad timme.

PIXPRO KLIPPKORT

10 KLIPP

13.500 KR

Beställ

20 KLIPP

27.000 KR

Beställ

30 KLIPP

40.500 KR

Beställ

* Varje klipp har ett värde på 1.350 kr. Klippen är giltiga i 12 månader efter köp. 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.